ĐC: Quốc lộ 3 - TDP Khuynh Thạch - Phường Cải Đan - TX Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0280.376 1881 - 098 438 1525
E-mail:tranhdaquydungtan@gmail.com   www.tranhdaquydungtan.com


Designed by CN www.cns.vn